622011523
  • Instagram
  • Instagram

PRESENTACIÓ i OBJECTIUS

Pirineu Muntanya Viva assoc. neix l’any 2017 per la necessitat de poder gestionar la cursa de muntanya Ultra Trail Naut Aran. Arrel d’això, sorgeix la idea que, mitjançant la cursa i amb la creació i posada en pràctica de noves activitats, s’aconsegueixi generar un fons a mig termini (2 anys aproximadament) per tal de poder dur a terme actes benèfics en l’entorn educatiu. A més a més, les nostres ganes d’explorar i descobrir nous indrets de muntanya fan que tinguem una intenció a llarg termini per aconseguir finançament per dur a terme expedicions d’alta muntanya.

La inexperiència en l’àmbit fa que sigui necessari idear una progressió viable i realista de l’associació. Això implica que, per un costat, les activitats que presentem per recaptar fons siguin més aviat senzilles i de curta durada (fins a 3 dies d’activitat), i per l’altre, el projecte tingui un espai suficient de temps per garantir l’assoliment del pressupost.

Així doncs, l’associació presenta un seguit d’objectius generals i específics. A continuació presentarem els objectius generals, i exposarem els específics segons l’activitat a desenvolupar.

OBJECTIUS GENERALS DE L’ASSOCIACIÓ

1.     Dur a terme accions solidàries relacionades amb l’àmbit educatiu en països en vies de desenvolupament.

2.     Potenciar la transmissió de valors, aptituds i actituds per viure en una societat justa i equitativa.

3.     Difondre l’existència i les particularitats de diferents cultures del món.

4.     Realitzar expedicions d’alta muntanya .

 

FOCUS

Els fundadors de l’associació tenen un gran esperit competitiu i cooperatiu alhora. Les seves semblances i diferències fan que hi hagi un potencial enorme per explotar. Amants de l’esport i de la muntanya, veuen l’educació com un dels pilars bàsics en el qual es sustenta la nostra societat i les dels altres països. Sense l’educació no hi ha possibilitat d’evolució, sense educació no hi ha canvi. Com podem fer que la nostra societat canviï si no l’hem educat per a que aprengui a canviar?

L’escolarització és un dret de tots els éssers humans, i com a tal tots/es hem de ser responsables de garantir aquest dret. A més, hem de procurar que l’educació esdevingui amb els mitjans educatius adequats.

Sota aquestes idees justifiquem les nostres accions, i és per això que volem que la majoria dels nostres projectes vagin enfocats a garantir o millorar l’educació en països en vies de desenvolupament.

Per aconseguir-ho, enfoquem les nostres accions en diferents punts educatius. Aquests punts d’acció són els següents:

– Infraestructures: edificis petits, murs, paviments, sales de material, etc.

– Material escolar específic per aquells alumnes amb més vulnerabilitat econòmica.

– Material esportiu i lúdic per a hores lectives i temps de lleure.

– Material d’aula: taules, cadires, pissarres i estanteries.

– Recursos pedagògics: dinàmiques, metodologies, etc, pel que fa a les possibilitats d’ús del material entregat i d’altres.

– Novel·les, poesia, etc en anglès, per apropar els nens i nenes a la lectura.

Aquest darrer punt es realitzarà amb la col·laboració de Fillers Nepal, una ONG local amb base a Austràlia. La seva pàgina web és: www.fillersnepal.org

 

ESTRUCTURA

Muntanya Viva assoc. està formada per una junta directiva (president, secretari i tresorera) i per un grup inicial de 12 socis col·laboradors. Cada soci col·laborador és responsable d’una tasca concreta d’interès per l’associació. La junta directiva s’encarrega de donar suport a cada tasca, de realitzar gestions administratives i de buscar les línies d’actuació i idear les pautes per dur-les a terme.

No hi ha una jerarquia, sinó que es treballa conjuntament (cadascú a la mesura de les seves possibilitats), per assolir els objectius en cadascuna de les activitats de l’associació proposades per la Junta Directiva. A les Assemblees Generals es decideixen les tasques concretes i es realitza un seguiment al llarg del temps, tot complint amb la temporització de les activitats.

Pirineu Muntanya Viva assoc. es declara de tipus laic, i més enllà de seguir tendències polítiques, pretén destinar els seus esforços a potenciar valors, aptituds i actituds que són necessàries per viure en societat (empatia, respecte, compromís, solidaritat, etc).

ACTIVITATS

Per tal d’assolir els objectius proposats, Muntanya Viva Assoc. planteja 5 branques amb les quals estructurarà totes les seves activitats. Per dur a terme aquestes activitats, la Junta Directiva realitza un primer esbós de les tasques concretes a realitzar. Seguidament es posen en comú en una Assemblea General amb els Socis, i conjuntament es perfilen les actuacions. A continuació podem veure les 5 activitats que es plantegen per tal d’assolir els objectius generals.

Cal recordar que l’objectiu 4 no apareix reflexat en cap de les activitats de forma consistent. Com hem comentat, aquest és un objectiu ambiciós, i donada la nostra predisposició i professionalitat, creiem que és un objectiu real i que podem assolir, i que per tant s’ha d’incloure amb la resta. Això sí, la seva posada en pràctica serà molt gradual i ben estudiada.